resonantie.jpg

Training MBE 

MBE – Mindfulness Based Emotional Intelligence – is een wetenschappelijk gefundeerd aandachtstrainings-programma. 

Het verschil met de training 'Brein, veerkracht en stressmanagement' zit in een groter aandeel van aandachtstraining door middel van mindfulnesstechnieken. Deelnemers leren om op een methodische en wetenschappelijk onderbouwde manier hoe ze meer focus kunnen ontwikkelen en aan zelfreflectie kunnen doen. 

De inzichten die hieruit voortvloeien worden vertaald naar de verschillende aspecten van Emotionele Intelligentie (D. Goleman). Dit gaat onder meer over zelfmanagement, empathisch communiceren en persoonlijk leiderschap op de werkvloer.

De wetenschappelijke onderbouwing komt uit hersenwetenschap en de vele inzichten die de laatste jaren uit onderzoek zijn gekomen. 

Grondleggers van dit programma zijn John Kabat Zinn (founder Mindfulness-programma), Daniel Goleman (founder Emotionele intelligentie) en Chade Meng Tan (ingenieur bij Google en meditatiepractitioner). De training wordt nu door het Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI) wereldwijd verspreid. Het programma vindt haar weg bij bedrijven en organisaties in profit, not-for-profit en overheid.
 

 • In 3 dagen leer je:
  • Hoe je de inzichten en de resultaten van aandachtstraining kan inzetten voor optimaal zelfmanagement, persoonlijk leiderschap en communicatie op de werkvloer 
  • Over de wetenschappelijke onderbouwing van aandachtstraining
  • Hoe je een routine kan opbouwen van aandachtstraining, zodat je er de hele dag profijt van hebt
  • Welke hersenmechanismen betrokken zijn bij stressbeheersing, focus, aandacht, emoties en communicatie
  • Hoe je je hersenen kan trainen in veerkracht, mentale weerbaarheid en stressbeheersing
  • Hoe je je stresssignalen tijdig kan opsporen en aanpakken
  • Hoe je goede gewoontes installeert en slechte gewoontes afleert
  • Hoe je anders kan omgaan met hoogtes en laagtes, piekergedrag of korte lontjes.
    
 • Je oefent: 
  • Eenvoudige vormen van aandachtstraining
  • Stressbeheersing
  • Empathisch communiceren
  • Werkvormen zijn: individuele en groepsoefeningen, reflectie, visualisatie-oefeningen, journaling en omkaderende theorie. Je ontvangt ook ondersteunend audiomateriaal. 
    
 • Praktisch: 
  • 3 dagen, met telkens 1 of 2 weken tussentijd voor integratie en oefenen
  • De training kan voorafgegaan worden door een introductieworkshop

 

Aandachtstraining of Mindfulness

is geen gelukspilletje, noch een relaxatietechniek (hoewel rust en ontspanning een welkom neveneffect zijn). Het is niet zweverig of doelloos. 

De kern van mindfulness is dat je je aandacht traint. Je leert om op een methodische manier aan reflectie te doen. Je observeert je gedachten, emoties, processen en fysieke gewaarwordingen, en je ontdekt hoe je op een andere manier kan omgaan met dit proces.

Na oefening ontstaat nieuw inzicht en bewustwording. Een ruimer bewustzijn geeft nieuwe mogelijkheden voor ander gedrag, andere reacties, anders omgaan met alles wat zich in je realiteit aandient. Er komt ook meer evenwicht tussen de 'doe-modus' en de 'zijns-modus'. 

Dankzij de wetenschappelijke onderbouwing van mindfulness meditatie, krijgt deze training een volwaardige plaats in het oganisatieleven. Ze past ook volledig in de veranderende tijdsgeest en de transformaties die dezer dagen in bedrijfsculturen plaatsvinden.